O partnerima

P: Šta možete uraditi u profilu? (Konobar)(Profil)

Možete urediti svoje ime, prezime, korisničko ime i email.

P: Gde je profil? (Konobar)(Profil)

U gornjem desnom uglu web portala.

P: Uzima li Gimme Food naknadu za napojnice? (Konobar)(Statistika napojnica)

Ne.

P: Možete li videti napojnice dodeljene drugim konobarima? (Konobar)(Statistika napojnica)

Ne, možete videti samo napojnice koje ste vi dobili.

P: Šta možete videti unutar statistika napojnica? (Konobar)(Statistika napojnica)

Možete videti detaljne statistike napojnica i naknadu za transakcione troškove.

P: Možete li dodati ili promeniti jela? (Jela)(Konobar)

Ne.

P: Šta možete videti u jelima? (Jela)(Konobar)

Možete videti jela u restoranu.

P: Kako znati da mi je dodeljena porudžbina? (Konobar)(Porudžbine)

Prvo se morate prijaviti kao korisnik na web portalu.
Tada ćete dobiti vizuelnu i zvučnu notifikaciju da vam je dodeljena porudžbina. Kada kliknete na vizuelnu notifikaciju, bićete preusmereni na ekran sa detaljima porudžbine.

P: Možete li videti porudžbine za ostale konobare? (Konobar)(Porudžbine)

Ne, možete videti samo porudžbine koje su vam dodeljene.

P: Šta možete videti u porudžbinama? (Konobar)(Porudžbine)

Možete videti porudžbine koju vam je recepcija dodelila.

P: Šta je panel? (Konobar)(Panel)

Panel prikazuje sve podatke zbirno na jednom mestu, kao što su npr. ukupan broj porudžbina, korisnika, jela i restorana itd.

P: Ko je konobar? (Konobar)

Konobar je odgovoran za posluživanje hrane i pića gostima. Oni igraju važnu ulogu u zadovoljstvu gostiju, jer su odgovorni da proveravaju da li gosti uživaju u njihovim jelima i preduzimaju korake za otklanjanje bilo kakvih problema.

P: Šta možete uraditi u profilu? (Profil)(Recepcija)

Možete urediti svoje ime, prezime, korisničko ime i email.

P: Gde je profil? (Profil)(Recepcija)

U gornjem desnom uglu web portala.

P: Uzima li Gimme Food naknadu za napojnice? (Recepcija)(Statistika napojnica)

Ne.

P: Šta možete videti unutar statistika napojnica? (Recepcija)(Statistika napojnica)

Možete videti detaljne statistike napojnica i naknadu za transakcione troškove.

P: Možete li dodati ili promeniti jela? (Jela)(Recepcija)

Ne.

P: Šta možete videti u jelima? (Jela)(Recepcija)

Možete videti jela u restoranu.

P: Koje opcije za pristiglu porudžbinu imate? (Porudžbine)(Recepcija)

Možete:
– Prihvatiti porudžbinu
– Otkazati porudžbinu
– Odabrati bilo koji drugi datum i vreme i poslati predlog kupcu

P: Kako vidite detalje porudžbine? (Porudžbine)(Recepcija)

Morate kliknuti na olovku za akciju koja se nalazi desno na ekranu za porudžbine.

P: Kako ćete videti kada stigne porudžbina? (Porudžbine)(Recepcija)

Prvo se morate prijaviti kao korisnik na web portalu.
-Ako niste na web portalu, dobićete vizuelnu i zvučnu notifikaciju da je vaša porudžbina stigla. Kada kliknete na vizuelnu notifikaciju, bićete preusmereni na ekran za porudžbinu.
-Ako ste na web portalu, na ekranu za porudžbine ćete videti žuti status čekanja i zeleni broj da je stigla nova porudžbina.

P: Šta možete videti u porudžbinama? (Porudžbine)(Recepcija)

U porudžbinama možete videti:
-broj neobrađenih porudžbina
-broj prihvaćenih porudžbina
-broj otkazanih porudžbina
-ukupan broj porudžbina
-detalje za svaku porudžbinu

P: Šta je panel? (Panel)(Recepcija)

Panel prikazuje sve podatke zbirno na jednom mestu, kao što su npr. ukupan broj porudžbina, korisnika, jela i restorana itd.

P: Šta je posao recepcije? (Recepcija)

Zadatak recepcije je primati porudžbine i odgovarati na porudžbine.
U restoranima u kojima se nalaze recepcija i konobar, recepcija takođe dodeljuje konobara za porudžbine.

P: Ko je recepcija? (Recepcija)

Recepcija je prva osoba koju kupci često susreću kad uđu u restoran.
Recepcija mora osigurati da kupci dobijaju najbolje usluge u restoranu, a to započinje od trenutka ulaska u restoran, pa do odlaska.

P: Šta možete uraditi u profilu? (Administrator restorana)(Profil)

Možete urediti svoje ime, prezime, korisničko ime i email.

P: Gde je profil? (Administrator restorana)(Profil)

U gornjem desnom uglu web portala.

P: Uzima li Gimme Food naknadu za napojnice? (Administrator restorana)(Statistika napojnica)

Ne.

P: Šta možete videti unutar statistika napojnica? (Administrator restorana)(Statistika napojnica)

Možete videti detaljne statistike napojnica za pojedine konobore i naknadu za transakcione troškove.

P: Šta možete videti u statistikama prodaje? (Administrator restorana)(Statistika prodaje)

Možete videti detaljnu statistiku prodaje restorana, prihod, gimme food naknadu i naknadu za transakcione troškove.

P: Da li ocene i recenzije zahtevaju odobrenja? (Administrator restorana)(Recenzije)

Ocena se automatski odobrava, ali vi možete odlučiti hoćete li recenziju odobriti ili ne.

P: Šta možete videti u recenzijama? (Administrator restorana)(Recenzije)

Možete videti ocene kupaca i recenzije za restoran.

P: Mogu li se dodati korisnici u moj restoran? (Administrator restorana)(Korisnici)

Možete dodati korisnike i uređivati korisničke detalje.

P: Koji korisnici postoje u restoranu? (Administrator restorana)(Korisnici)

Administrator restorana, recepcija, konobar.

P: Šta možete videti u korisnicima? (Administrator restorana)(Korisnici)

Možete videti korisnike koji pripadaju restoranu.

P: Šta možete videti u restoranu? (Administrator restorana)(Restoran)

Možete videti naziv, adresu i telefonski broj restorana.

P: Možete li dodati ili promeniti jela? (Administrator restorana)(Jela)

Možete dodavati, menjati i brisati jela u restoranima koji pripadaju restoranu.

P: Šta možete videti u jelima? (Administrator restorana)(Jela)

Možete videti jela u restoranu koja pripadaju tom restoranu.

P: Šta možete videti u porudžbinama? (Administrator restorana)(Porudžbine)

U porudžbinama možete videti:
-broj neobrađenih porudžbina
-broj prihvaćenih porudžbina
-broj otkazanih porudžbina
-ukupan broj porudžbina
-detalje za svaku porudžbinu

P: Šta je panel? (Administrator restorana)(Panel)

Panel prikazuje sve podatke zbirno na jednom mestu, kao što su npr. ukupan broj porudžbina, korisnika, jela i restorana itd.

P: Ko je administrator restorana? (Administrator restorana)

Administratori restorana, često zvani menadžeri restorana, zaduženi su za svakodnevno funkcioniranje restorana. Osiguravaju neometano funkcioniranje mesta, u okviru budžeta i zakona, radeći najbolje što mogu kako bi osigurali zadovoljstvo kupaca i stvorili dugoročno poslovanje. Specifične dužnosti administratora restorana zavise od politici restorana, ali mnogi su zadaci zajednički za sve administratore.

P: Šta možete uraditi u profilu? (Administrator lanaca restorana)(Profil)

Možete urediti svoje ime, prezime, korisničko ime i email.

P: Gde je profil? (Administrator lanaca restorana)(Profil)

U gornjem desnom uglu web portala.

P: Da li ocene i recenzije zahtevaju odobrenja? (Administrator lanaca restorana)(Recenzije)

Ocena se automatski odobrava, ali vi možete odlučiti hoćete li recenziju odobriti ili ne.

P: Šta možete videti u recenzijama? (Administrator lanaca restorana)(Recenzije)

Možete videti ocene kupaca i recenzije za restorane.

P: Šta možete videti u statistikama prodaje? (Administrator lanaca restorana)(Statistika prodaje)

Možete videti detaljnu statistiku prodaje restorana, prihod, gimme food naknadu i naknadu za transakcione troškove.

P: Mogu li se dodati korisnici u moj lanac? (Administrator lanaca restorana)(Korisnici)

Možete dodati korisnike i uređivati korisničke detalje.

P: Koji korisnici postoje u lancu? (Administrator lanaca restorana)(Korisnici)

Administrator lanca, administrator restorana, recepcija, konobar.

P: Šta možete videti u korisnicima? (Administrator lanaca restorana)(Korisnici)

Možete videti korisnike koji pripadaju lancu restorana.

P: Šta možete videti u profilu lanca? (Administrator lanaca restorana)(Profil lanca)

Možete videti listu restorana koji pripadaju određenom lancu i pojedinosti o tom lancu.

P: Možete li dodati restoran u lanac? (Administrator lanaca restorana)(Restorani)

Možete dodati restorane i uređivati detalje restorana koji pripadaju lancu.

P: Šta možete videti u restoranima? (Administrator lanaca restorana)(Restorani)

Možete videti restorane koji pripadaju lancu.

P: Možete li dodati ili promeniti jela? (Administrator lanaca restorana)(Jela)

Možete dodavati, menjati i brisati jela u restoranima koji pripadaju lancu.

P: Šta možete videti u jelima? (Administrator lanaca restorana)(Jela)

Možete videti jela u restoranu koja pripadaju lancu.

P: Ko je administrator lanca restorana? (Administrator lanaca restorana)

Administrator lanca je menadžer ili vlasnik restorana koji pripadaju određenom lancu restorana.

P: Šta možete videti u porudžbinama? (Administrator lanaca restorana)(Porudžbine)

U porudžbinama možete videti:
-broj neobrađenih porudžbina
-broj prihvaćenih porudžbina
-broj otkazanih porudžbina
-ukupan broj porudžbina
-detalje za svaku porudžbinu

P: Šta je panel? (Administrator lanaca restorana)(Panel)

Panel prikazuje sve podatke zbirno na jednom mestu, kao što su npr. ukupan broj porudžbina, korisnika, jela i restorana itd.

P: Šta je lanac restorana? (Administrator lanaca restorana)

Lanac restorana predstavlja skup povezanih restorana na mnogim različitim lokacijama koji su pod zajedničkim korporativnim vlasništvom (npr. McDonald’s u SAD-u) ili franšiznim ugovorima.

Restorani unutar lanca izgrađeni su u standardnom formatu kroz razvoj arhitektonskog prototipa i nude standardni izbornik i / ili usluge.

P: Zaboravili ste šifru. Što bih trebao učiniti?

Kliknite na zaboravljena šifra (Forgot Password) koja se nalazi iznad dugmeta za prijavu (Login). Na sledećoj stranici unesite svoju email adresu i kliknite Pošalji (Send).
Email se šalje s linkom za ponovno postavljanje šifre. Nakon što kliknete na dugme za ponovno postavljanje šifre, bićete preusmereni na stranicu na kojoj možete kreirati novu šifru.

Unesite novu šifru, potvrdite novu šifru i zatim se prijavite na svoj nalog.

P: Kako se registrovati?

Kada postanete naš klijent i potpišete ugovor, dobićete od nas email sa vašim korisničkim imenom i šifrom, koje ćete koristiti za prijavu na sistem.

P: Kako se prijaviti?

Da biste se prijavili na svoj Gimme Food nalog, unesite svoje korisničko ime i unesite šifru i kliknite na dugme za prijavu (Login).