P: Šta možete raditi u profilu?

U profilu možete: - uređivati lične podatke kao što su ime i prezime, datum rođenja i pol - birati vrstu ishrane koju koristite, ukoilko ne želite da koristiti ovu opciju, takođe imate i opciju isključivanja odabrane ishrane, koja isključuje sve odabrane kategorije - promeniti radijus koji pretražuje restorane i jela sa vaše lokacije - birati željene načine plaćanja - menjati šifru ili je postaviti ponovo ukoliko ste je zaboravili - mogućnost kontaktiranja korisničke podrške