P: Šta možete videti na ekranu meniju restorana?

Meni prikazuje sva jela na temelju odabranih kategorija ishrane i razvrstana su prema filterima koji se koriste. Ako nemate odabranu dijetu ili filter, onda će vam na meniju prikazati sva jela koja restoran ima. Ako je dugme za isključivanje dijeta uključeno (u profilu), biće vam prikazana sva jela u meniju restorana.