P: Šta je kartica restorana?

Kartica restorana prikazuje sve restorane u vašem definisanom radijusu na temelju odabranih kategorija ishrane i razvrstanih prema filterima koji se koriste.