P: Šta je panel?

Panel prikazuje sve podatke zbirno na jednom mestu, kao što su npr. ukupan broj porudžbina, korisnika, jela i restorana itd.