P: Šta je panel?

Panel prikazuje sve podatke zbirno na jednom mestu, kao što su npr. ukupan broj porudžbina, korisnika, jela i restorana itd.

P: Ko je konobar?

Konobar je odgovoran za posluživanje hrane i pića gostima. Oni igraju važnu ulogu u zadovoljstvu gostiju, jer su odgovorni da proveravaju da li gosti uživaju u njihovim jelima i preduzimaju korake za otklanjanje bilo kakvih problema.