U porudžbinama možete videti:
-broj neobrađenih porudžbina
-broj prihvaćenih porudžbina
-broj otkazanih porudžbina
-ukupan broj porudžbina
-detalje za svaku porudžbinu