Zadatak recepcije je primati porudžbine i odgovarati na porudžbine.
U restoranima u kojima se nalaze recepcija i konobar, recepcija takođe dodeljuje konobara za porudžbine.