Ne, možete videti samo napojnice koje ste vi dobili.