Možete dodavati, menjati i brisati jela u restoranima koji pripadaju restoranu.