Recepcija je prva osoba koju kupci često susreću kad uđu u restoran.
Recepcija mora osigurati da kupci dobijaju najbolje usluge u restoranu, a to započinje od trenutka ulaska u restoran, pa do odlaska.