Prvo se morate prijaviti kao korisnik na web portalu.
Tada ćete dobiti vizuelnu i zvučnu notifikaciju da vam je dodeljena porudžbina. Kada kliknete na vizuelnu notifikaciju, bićete preusmereni na ekran sa detaljima porudžbine.