Mapa prikazuje restorane i farme. Restorani koji su naši klijenti označeni su zelenom bojom dok žuta boja predstavlja one restorane koji još nisu naši klijenti.
U restoranima koji su označeni zelenom bojom možete naručiti željenu hranu.
Takođe možete pretražiti bilo koji grad na svetu da biste pronašli postoje li restorani u našoj mreži na tom mestu. Svakodnevno u našu mrežu dodajemo još restorana i samo je pitanje vremena kada će se na tom području pojaviti neki novi koje još niste posećivali.