Podržane se sve glavne kreditne i debitne kartice banaka.