Da, registracija je besplatna i uvek će biti.
Na ekranu za prijavu morate uneti svoj email i odabrati šifru.
Šifra mora biti najmanje 8 znakova.